Novosti DGIZ

Nova knjiga: Priručnik za procjenu vrijednosti nekretnina, autori: mr. sc. Željko Uhlir i Branimir Majcica, cijena knjige 350,00 kuna

Za narudžbu kliknite pod opširnije

Društvo građevinskih inženjera Zagreb dalo je primjedbe na prijedlog pravilnika o tehničkom pregledu građevine

Primjedbe možete pročitati u daljnjem tekstu

Društvo građevinskih inženjera Zagreb, organizira programe izobrazbe osoba za energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada MODUL 1

Programi izobrazbe MODUL 1 će se održati 24.-27.01.2018.

Za prijavu kliknite pod opširnije

Društvo građevinskih inženjera Zagreb, organizira Stručni seminar: PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - informacijski sustav, novi zakoni, državni plan i voditelj projekta.

Stručni seminar će se održati 30.1.2018.

Za prijavu kliknite pod opširnije

Pripremni seminar za polaganje stručnog ispita u organizaciji DGIZ-a održat će se 5.-6.2.2018.

Na seminaru će se obrađivati gradivo razrađeno u Ispitnom programu i davati upute za njegovo uspješno svladavanje. Polaznici seminara dobit će zbirku predavanja kao i ažuriranu zbrirku propisa u elektronskom obliku (CD) sa svim pravilnicima i zakonima koje trebaju polagati na stručnom ispitu.

Za program i prijavu kliknite pod opširnije

Društvo građevinskih inženjera Zagreb, organizira programe izobrazbe osoba za energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada MODUL 2

Programi izobrazbe MODUL 2 su u pripremi

Za prijavu kliknite pod opširnije

Pobjednici turnira u belotu ZLATNA CIGLA

Pobjednici prvog "tradicionalnog" turnira u belotu ZLATNA CIGLA su naši doajeni Zlatko Blažević i Željko Mataja.
Pobjednicima iskrene čestitke, a zahvaljujemo se i sponzorima turnira, MAPEI d.o.o. i Pivnici AHOJ, koji su za pobjednike osigurali prigodne nagrade.

Dragi prijatelji, poštovani kolege,
Pozivamo vas da u fotogaleriji pogledate kako je bilo na DANIMA OTVORENIH VRATA DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB, u kabanicama i pod suncobranima.

Društvo građevinskih inženjera sudjelovalo je u savjetovanju o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

Nacrt prijedloga zakona možete pročitati u daljnjem tekstu

Društvo građevinskih inženjera sudjelovalo je u savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva

Prijedlog zakona možete pročitati u daljnjem tekstu

Društvo građevinskih inženjera Zagreb dalo je primjedbe na UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OKOLIŠNOJ DOZVOLI

Primjedbe možete pročitati u daljnjem tekstu

Društvo građevinskih inženjera Zagreb dalo je primjedbe na Prijedlog PRAVILNIKA O ZAHVATIMA U PROSTORU KOJI SE NE SMATRAJU GRAĐENJEM, A ZA KOJE SE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA

Primjedbe možete pročitati u daljnjem tekstu

Društvo građevinskih inženjera Zagreb dalo je primjedbe na PRAVILNIK O NAČINU IZRAČUNA GRAĐEVINSKE (BRUTO) POVRŠINE ZGRADE

Primjedbe možete pročitati u daljnjem tekstu

Društvo građevinskih inženjera Zagreb dalo je primjedbe na Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Primjedbe možete pročitati u daljnjem tekstu

Društvo građevinskih inženjera Zagreb dalo je primjedbe na Prijedlog Uredbe o izmjeni Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Primjedbe možete pročitati u daljnjem tekstu

Društvo građevinskih inženjera Zagreb dalo je primjedbe na prijedlog Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017. - 2030.)

Primjedbe možete pročitati u daljnjem tekstu

Novosti Izobrazba
Slijedeći datumi održavanja obuke za MODUL 1 i MODUL 2
 
Društvo građevinskih inženjera Zagreb, organizira sljedeći program izobrazbe osoba za energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada

MODUL 1 24.-27.01.2018.

MODUL 2 u pripremi

Za detaljnije informacije o sadržaju programa i prijavi pogledajte pod opširnije
Izobrazba osoba za energetski pregled građevina i energetsko certificiranje zgrada
od 4. prosinca 2014. godine

 
Društvo građevinskih inženjera Zagreb, na temelju članka 43. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada ( "Narodne novine" broj 81/12, 64/13) i Rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja klasa: UP/I-360-02/14-22/9; urbroj: 531-01-14-3, od 4. prosinca 2014. godine ishodilo je suglasnost za provođenje Programa izobrazbe osoba za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada.
 
 
DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design