Novosti DGIZ

Nova knjiga: Priručnik za procjenu vrijednosti nekretnina, autori: mr. sc. Željko Uhlir i Branimir Majcica, cijena knjige 350,00 kuna

Za narudžbu kliknite pod opširnije

Društvo građevinskih inženjera Zagreb dalo je primjedbe na Prijedlog Uredbe o izmjeni Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Primjedbe možete pročitati u daljnjem tekstu

Društvo građevinskih inženjera Zagreb dalo je primjedbe na prijedlog Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017. - 2030.)

Primjedbe možete pročitati u daljnjem tekstu

Pripremni seminar za polaganje stručnog ispita u organizaciji DGIZ-a održat će se 18.-19.9.2017.

Na seminaru će se obrađivati gradivo razrađeno u Ispitnom programu i davati upute za njegovo uspješno svladavanje. Polaznici seminara dobit će zbirku predavanja kao i ažuriranu zbrirku propisa u elektronskom obliku (CD) sa svim pravilnicima i zakonima koje trebaju polagati na stručnom ispitu.

Za program i prijavu kliknite pod opširnije

Društvo građevinskih inženjera Zagreb, organizira programe izobrazbe osoba za energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada MODUL 1

Programi izobrazbe MODUL 1 će se održati 6.-9.9.2017.

Za prijavu kliknite pod opširnije

Društvo građevinskih inženjera Zagreb, organizira programe izobrazbe osoba za energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada MODUL 2

Programi izobrazbe MODUL 2 će se održati 20.-23.9.2017.

Za prijavu kliknite pod opširnije

Društvo građevinskih inženjera Zagreb, organizira Stručno usavršavanje za osobe koje provode energetski pregled zgrada.

Stručno usavršavanje će se održati 25.9.2017.

Za prijavu kliknite pod opširnije

Novosti Izobrazba
Slijedeći datumi održavanja obuke za MODUL 1 i MODUL 2
 
Društvo građevinskih inženjera Zagreb, organizira sljedeći program izobrazbe osoba za energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada

MODUL 1 6.-9.9.2017.

MODUL 2 20.-23.9.2017.

Za detaljnije informacije o sadržaju programa i prijavi pogledajte pod opširnije
Izobrazba osoba za energetski pregled građevina i energetsko certificiranje zgrada
od 4. prosinca 2014. godine

 
Društvo građevinskih inženjera Zagreb, na temelju članka 43. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada ( "Narodne novine" broj 81/12, 64/13) i Rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja klasa: UP/I-360-02/14-22/9; urbroj: 531-01-14-3, od 4. prosinca 2014. godine ishodilo je suglasnost za provođenje Programa izobrazbe osoba za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada.
 
 
DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design