Novosti DGIZ

Društvo građevinskih inženjera Zagreb, organizira Stručno osposobljavanje za revizore cestovne sigurnosti.

Stručno osposobljavanje će se održati 25.-29.9.2018.

Za prijavu kliknite pod opširnije

Pripremni seminar za polaganje stručnog ispita u organizaciji DGIZ-a održat će se 1.-2.10.2018.

Na seminaru će se obrađivati gradivo razrađeno u Ispitnom programu i davati upute za njegovo uspješno svladavanje. Polaznici seminara dobit će zbirku predavanja kao i ažuriranu zbrirku propisa u elektronskom obliku (CD) sa svim pravilnicima i zakonima koje trebaju polagati na stručnom ispitu.

Za program i prijavu kliknite pod opširnije

Društvo građevinskih inženjera Zagreb, organizira Stručno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.

Stručno osposobljavanje će se održati 03.10.2018.

Za prijavu kliknite pod opširnije

Društvo građevinskih inženjera Zagreb, organizira Stručni seminar: Zaštita na radu u graditeljstvu.

Stručni seminar će se održati 10.10.2018.

Za prijavu kliknite pod opširnije

Društvo građevinskih inženjera Zagreb, organizira programe izobrazbe osoba za energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada MODUL 1

Programi izobrazbe MODUL 1 će se održati 10.-12.10.2018.

Za prijavu kliknite pod opširnije

Društvo građevinskih inženjera Zagreb, organizira programe izobrazbe osoba za energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada MODUL 2

Programi izobrazbe MODUL 2 će se održati 24.-27.10.2018.

Za prijavu kliknite pod opširnije

Društvo građevinskih inženjera Zagreb, organizira Stručni seminar: Deset odabranih tema o primjeni propisa gradnje i drugih propisa u poslovima gradnje..

Stručni seminar će se održati 30.10.2018.

Za prijavu kliknite pod opširnije

Nova knjiga: Priručnik za procjenu vrijednosti nekretnina, autori: mr. sc. Željko Uhlir i Branimir Majcica, cijena knjige 350,00 kuna

Za narudžbu kliknite pod opširnije

Novosti Izobrazba
Slijedeći datumi održavanja obuke za MODUL 1 i MODUL 2
 
Društvo građevinskih inženjera Zagreb, organizira sljedeći program izobrazbe osoba za energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada

MODUL 1 10.-12.10.2018.

MODUL 2 24.-27.10.2018.

Za detaljnije informacije o sadržaju programa i prijavi pogledajte pod opširnije
Izobrazba osoba za energetski pregled građevina i energetsko certificiranje zgrada
od 4. prosinca 2014. godine

 
Društvo građevinskih inženjera Zagreb, na temelju članka 43. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada ( "Narodne novine" broj 81/12, 64/13) i Rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja klasa: UP/I-360-02/14-22/9; urbroj: 531-01-14-3, od 4. prosinca 2014. godine ishodilo je suglasnost za provođenje Programa izobrazbe osoba za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada.
Novosti Izobrazba revizora cestovne sigurnosti
Sljedeća izobrazba revizora cestovne sigurnosti održati će se početkom listopada 2018.
 
Izobrazba osoba za energetski pregled građevina i energetsko certificiranje zgrada
od 4. prosinca 2014. godine

 
Društvo građevinskih inženjera Zagreb, na temelju članka 43. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada ( "Narodne novine" broj 81/12, 64/13) i Rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja klasa: UP/I-360-02/14-22/9; urbroj: 531-01-14-3, od 4. prosinca 2014. godine ishodilo je suglasnost za provođenje Programa izobrazbe osoba za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada.
 
 
DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design