PRIMJEDBE NA Nacrt PRAVILNIKA O ZAHVATIMA U PROSTORU KOJI SE NE SMATRAJU GRAĐENJEM, A ZA KOJE SE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA

DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb, tel./faks: 01/4872-498,
OIB: 08954544114
IBAN HR8923600001101419024

Društvo građevinskih inženjera sudjelovalo je u javnom savjetovanju vezanom za Nacrt Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola, u sklopu kojeg je dao primjedbe:

SAVJETOVANJE:

- NACRT 2.

Na temelju članka 125. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13 i 65/17) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

PRAVILNIK O ZAHVATIMA U PROSTORU KOJI SE NE SMATRAJU GRAĐENJEM, A ZA KOJE SE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA

Članak 1.
Ovim Pravilnikom se određuju zahvati u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola.

Članak 2.
Zahvati u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola su:
1. postavljanje, privezivanje ili sidrenje kaveza i drugih naprava u moru za uzgoj ribe ili drugih morskih organizama
2. trajno postavljanje, privezivanje ili sidrenje pomorskih objekata (plovnih objekata, plutajućih objekata i nepomičnih odobalnih objekata), osim objekata sigurnosti plovidbe
3. sidrišta na moru
4. trajno postavljanje, privezivanje ili sidrenje plovila na unutarnjim vodama kao što su brodovi, plutajući objekti (pristan, gat, bazen, kućica na vodi, stambena lađa, pontonski most, plutajući ugostiteljski objekt, plutajući dok i sl.) i skele
5. plovni putovi unutarnje plovidbe
6. iskopi u moru čija svrha nije građenje građevine
7. potapanje pomorskih objekata i drugih stvari
8. površine za uzlijetanje, slijetanje i boravak zrakoplova na prirodnom tlu, unutarnjim vodama i moru koje nisu u sklopu građevina
9. postavljanje, odnosno ostavljanje vozila (kamp kućica, motornih vozila i sl.) izvan kampova, parkirališta i drugih javnih površina
10. postavljanje, odnosno ostavljanje pomičnih naprava koje nisu vozila namijenjenih boravku ljudi, životinja ili ostavljanju stvari (transportnih kontejnera, prijenosnih spremnika i sl.) izvan prometnih, tvorničkih, skladišnih i drugih građevina, odnosno prostora predviđenih za njihovo ostavljanje.

Primjedba:
Osnovom članka 57. Zakona o građevinskoj inspekciji prema kojem komunalni redar u provedbi nadzora rješenjem naređuje investitoru, odnosno vlasniku uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje, odnosno njegova dijela, nije primjenjiv za zahvate moru iz tog pravilnika. Tako na primjer, uklanjanje kaveza u moru za uzgoj riba, sidrišta na moru, iskopa u moru, potapanje pomorskih objekata i drugih stvari po Pomorskom zakoniku mogu provesti samo lučke kapetanije.

Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

MINISTAR
  Predrag Štromar

DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design