Stručna radionica – usavršavanje za osobe koje provode energetsko certificiranje u praksi

DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb, tel./faks: 01/4872-498,
OIB: 08954544114
IBAN HR8923600001101419024

Mjesto i vrijeme održavanja radionice:

19.10. i 20.10. 2017., četvrtak/petak 13:00 – 19:00
Hrvatski inženjerski savez, Berislavićeva 6, Zagreb

Stručna radionica namjenjena je svim sadašnjim i budućim ovlaštenim energetskim certifikatorima kao i projektantima, te se boduje u sustavu ENCERT edukacije kao stručno usavršavanje ovlaštenih osoba sa 8 bodova. Radionica uključuje aktivan rad na računalu i vođeni proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje, uključivo isporučenu i primarnu energiju u računskim programima EnCert – HR 2010 ili KI EXPERT 2013/KI EXPERT Plus.
Na radionici ćete dobiti i informacije o novom načinu izdavanja energetskih certifikata putem sustava IEC.

KOTIZACIJA I PLAČANJE:
Kotizacija za ČLANOVE DGIZ I HUEC iznosi 1.000,00 kn + PDV= 1.250,00 kn
Kotizacija za NEČLANOVE iznosi 1.600,00 + PDV= 2.000,00 kn
Molimo kod prijave obavezno navesti da li ste član DGIZa ili HUECa, te u kojem programu želite raditi EnCert – HR 2010 ili KI EXPERT 2013
 
Uplate se vrše na:
HRVATSKA UDRUGA ENERGETSKIH CERTIFIKATORA HUEC
BERISLAVIĆEVA 6, ZAGREB
IBAN: HR2324020061100569568 ERSTE BANKA
Svrha plaćanja: KOTIZACIJA ime prezime

Obveza plaćanja kotizacije je zaključno do 16. listopada 2017.

PRIJAVE MOŽETE IZVRŠITI NA info@huec.hr

DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design