Stručni seminar: ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA-INVESTICIJE I ODRŽAVANJE

DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb, tel./faks: 01/4872-498,
OIB: 08954544114
IBAN: HR8923600001101419024

Mjesto i vrijeme održavanja seminara:

Četvrtak 22.3.2018.
Berislavićeva 6

KOTIZACIJA I PLAĆANJE:
Kotizacija za ČLANOVE iznosi 700,00 +PDV = 875,00 kn
Kotizacija za NEČLANOVE iznosi 800,00 +PDV = 1000,00 kn
Kotizaciju se uplaćuje na IBAN račun DGIZ-a: IBAN: HR8923600001101419024, poziv na broj 22-03-2018
Polaznik seminara dužan je na seminar donijeti potvrdu o uplati kotizacije.
Informacije: na telefon i fax: 01 4872 498
Prijave online www.dgiz.hr ili na e-mail: dgiz@zg.t-com.hr

TEME SEMINARA:
1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo - Rijeka – Jurdani; Predavači: Snježana Krznarić i Marko Hoić
2. Izgradnja nove pruge Gradec-Sv. Ivan Žabno; Predavač: Stipe Zec
3. Primjena geosintetika u sklopu željezničko-građevinskog infrastrukturnog podsustava; Predavač: Damir Vicković
4. Sanacija pružnog tijela od bujice na području grada Slatina; Predavač: Damir Vicković
5. Projekt sanacije usjeka na pruzi M202 Zagreb-Rijeka i M203 Rijeka-Šapjane-Dg; Predavač: Snježana Špehar
6. Povezivanje istočnog dijela Primorsko-goranske županije novom željezničkom prugom u sustavu javnog gradskog i prigradskog putničkog prijevoza; Predavač: Hrvoje Kostelić
7. Izgradnja podvožnjaka na križanju željezničke pruge M104 Novska-Tovarnik-DG i državne ceste D423 u Slavonskom Brodu; Predavač: Neno Kladarić
8. Projekt postavljanje svjetlovodnog kabela na nožicu tračnice na pruzi Našice-Nova Kapela; Predavač: Neno Kladarić

Obrazac prijave za sudjelovanje na stručnom seminaru

Naziv seminara *
Datum održavanja *
Ime i prezime *
OIB*
Struka/titula *
Mjesto rođenja *
Datum rođenja *
Kućna adresa - ulica i broj,
mjesto i poštanski broj *
Tvrtka / institucija i OIB
Ulica i kućni broj tvrtke
Pošt. broj i mjesto
Telefon
Mobilni telefon
E-mail adresa
Član sam temeljnog društva HSGI *
  
  
DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design