Društvo građevinskih inženjera Zagreb na okruglom stolu Večernjeg lista

DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb, tel./faks: 01/4872-498,
OIB: 08954544114
IBAN HR8923600001101419024

Dana 14. veljače 2018. godine u Večernjem listu objavljen je članak o okruglom stolu Večernjeg lista o stanju i perspektivama hrvatskog graditeljstva.
Među sudionicima okruglog stola bio je i predsjednik Društva građevinskih inženjera Zagreb, Zdravko Jurčec, dipl.ing.građ.

DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design