RADIONICA: IZOLIRANJE OVOJNICE ZGRADA, OD TEMELJA DO KROVA (praktična primjena standarda za zgrade gotovo nulte energije NZEB)

Seminar se održava u četvrtak, 7. lipnja 2018. od 15,00 do 18,30 sati u prostorijama DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB, Berislavićeva 6.

Seminar traje 4 nastavna sata što je istovrijedno 4 boda.
Kotizacija za seminar iznosi 500,00 kuna + PDV, a za članove 400,00 kn + PDV.
Kotizacija se uplaćuje na IBAN račun DGIZ-a HR8923600001101419024, poziv na broj 07-06-2018

PROGRAM:

Vrijeme održavanja Tema
15,00-16,00 Izoliranje podzemnih dijelova zgrade (seismic temeljni jastuk) - Tanja Herr, dipl. ing. arh.
16,00- 16,30 Izoliranje fasada i kosih krovova - Tanja Herr, dipl. ing. arh.
16:30 – 16:45 PAUZA
16,45-17,15 PRAKTIČNA RADIONICA - Robert FIlipović
17,15-18,30 Ravni i ozelenjeni obrnuti krovovi - Tanja Herr, dipl. ing. arh.

Seminar se organizira u suradnji s tvrtkom FIBRAN d.o.o. - proizvodnja izolacijskih materijala, Novo mesto, Kočevarjeva 1

Obrazac prijave za sudjelovanje na stručnom seminaru

Naziv seminara *
Datum održavanja *
Ime i prezime *
OIB*
Struka/titula *
Mjesto rođenja *
Adresa stanovanja *
Tvrtka / institucija i OIB
Adresa tvrtke
Telefon, mobilni tel.
E-mail adresa
Član sam temeljnog društva HSGI *
  
  
DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design