POZIV NA REDOVNU SKUPŠTINU

Poštovani, pozivamo Vas na 50. REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU koja će se održati u utorak, 12. lipnja 2018. u 16,00 sati u prostorijama DGI- Zagreb, Berislavićeva 6, dvorana 14/I kat

DNEVNI RED:
1. Otvaranje Skupštine, predlaganje i usvajanje Poslovnika
2. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
3. Izbor Verifikacijskog povjerenstva
4. Izvješća o radu:
• Predsjedništva – podnosi Željka Šarić, dipl. ing. građ., tajnica
• Nadzornog odbora, podnosi prof. dr. sc. Josip Marušić, dipl. ing. građ., predsjednik NO
5. Izvješće Verifikacijskog povjerenstva
6. Rasprava i usvajanje izvješća
7. Izbor novog člana Predsjedništva DGIZ-a
8. Predlaganje plana aktivnosti za 2018. – rasprava i usvajanje
9. Usvajanje financijskog plana DGIZ-a za 2018.
10.Završna riječ.

Uz kolegijalni pozdrav,
Predsjednik DGI Zagreb:
Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ.
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB
Berislavićeva 6, Zagreb, tel: 01 4872 498, fax: 01 4872 516
dgiz@zg.t-com.hr
www.dgiz.hr

DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design