Stručni seminar: Zaštita na radu u graditeljstvu

DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb, tel./faks: 01/4872-498,
OIB: 08954544114
IBAN: HR8923600001101419024

Mjesto i vrijeme održavanja seminara:

10.10.2018.
Berislavićeva 6

NAMJENA SEMINARA
Seminar je namijenjen osobama koje se žele specijalizirati u području zaštite na radu i pripremiti za polaganje stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu. Program seminara usklađen je s programom utvrđenim Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Narodne novine, broj 112/14)

KOTIZACIJA I PLAĆANJE:
Kotizacija za ČLANOVE iznosi 800,00 +PDV = 1000,00 kn
Kotizacija za NEČLANOVE iznosi 900,00 +PDV = 1125,00 kn
IBAN: HR8923600001101419024, poziv na broj 27-03-201¸8
Informacije: na telefon i fax: 01 4872 498
Prijave online www.dgiz.hr ili na e-mail: dgiz@zg.t-com.hr

Seminar je bodovan sa 9 bodova građevno-tehničke regulative prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

Voditelj seminara: Dražen Leš, struč. spec. ing. sec.

PROGRAM:

Vrijeme održavanja Tema
09,00-09,45 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim radilištima. - Dražen Leš, struč.spec.ing.sec
09,45-10,30 Otklanjanje i smanjenje rizika na radu - Dražen Leš, struč.spec.ing.sec
10,30 – 10,45 PAUZA
10,45-11,30 Dužnosti koordinatora za zaštitu na radu - Dražen Leš, struč.spec.ing.sec
11,30-12,15 Zakon o prostornom uređenju i gradnji - Mr.sc. Nada Marđetko Škoro, dipl. ing. građ.
12,15 – 13,00 PAUZA
13,00 – 13,45 Zakon o zaštiti na radu - Zdravko Franić, dipl.ing.
13,45 – 14,30 Provedbeni propisi zaštite na radu - Zdravko Franić, dipl.ing.
14,30 – 14,45 PAUZA
14,45 – 15,30 Elaborat zaštite na radu - Zdravko Franić, dipl.ing.
15,30-16,15 Inspekcijske mjere zaštite na radu, - Krešimir Kaćunko, dipl.ing.
16,15 – 17,00 Primjena pravila zaštite na radu u fazi pripreme i izvođenja projekta - Krešimir Kaćunko, dipl.ing.

Obrazac prijave za sudjelovanje na stručnom seminaru

Naziv seminara *
Datum održavanja *
Ime i prezime *
OIB*
Struka/titula *
Mjesto rođenja *
Datum rođenja *
Kućna adresa - ulica i broj,
mjesto i poštanski broj *
Tvrtka / institucija i OIB
Ulica i kućni broj tvrtke
Pošt. broj i mjesto
Telefon
Mobilni telefon
E-mail adresa
Član sam temeljnog društva HSGI *
  
  
DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design