Stručno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada 19.11.2018.

DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb, tel./faks: 01/4872-498,
OIB: 08954544114
IBAN HR8923600001101419024

Mjesto i vrijeme održavanja seminara:

19.11.2018. u 9 sati
Berislavićeva 6

Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12; 64/13.), članak 11. propisana je obveza redovitog stručnog usavršavanja za:
- fizičke osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom
- fizičke osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom
- fizičke osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda javne rasvjete
- osobe zaposlene u ovlaštenim pravnim osobama koje provode energetske preglede i koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada odnosno izvještaje o provedenim energetskim pregledima građevine
 
Program usavršavanja utvrđuje se u trajanju od 8 sati iz pregleda nove zakonodavne - tehničke regulativi na području energetske učinkovitosti, toplinske zaštite i iz tehnološkog napretka iz tog područja.

KOTIZACIJA I PLAČANJE:
Kotizacija za ČLANOVE iznosi 800,00 + PDV= 1.000,00 kn
Kotizacija iznosi 1.000,00 + PDV= 1.250,00 kn
i uključuje sudjelovanje na predavanju, materijale s predavanja te osvježenje u pauzi.
 
uplaćuje se na IBAN DGIZ-a broj HR8923600001101419024, poziv na broj 19-11-2018.

Posebna napomena:

Usavršavanje se vrednuje sa 8 bodova iz građevno-tehničke regulative
Broj mjesta je ograničen.

Raspored predavanja

Vrijeme održavanja Tema
09,00 - 11,00 Energetski certifikat zgrade nZEB zgrade mješovite namjene izgrađen softverom KI Expert Plus
Na konkretnom primjeru zgrade prikazuje se tijek proračuna zgrade do razine potrebne korisne energije za grijanje -QHnd (kWh/m2, isporučene energije Edel (kWh/m2) te primarne energije Eprim (kWh/m2)i to na primjeru zgrade mješovite namjene (pretežno stambene).
Posebni prikaz i odnos Propisa i Pravilnika, odnosno potreba za međusobnim usklađivanjem, te osvrt na aktuelnu Metodologiju provođenja energetskog pregleda zgrada i utjecaj na rezultate proračuna.
- Silvio Novak, dipl. ing. građ.
11,15 – 11,30 PAUZA
11,30 - 12,15 IEC - INFORMACIJSKI SUSTAV ENERGETSKIH CERTIFIKATA
Predstavljanje o novim zahtjevima unosa i generiranja certifikata preko unosa u IEC - Pitanja, iskustva i diskusija
- Željka Hrs Borković, dipl. ing. arh
12,15 - 13,45 Gotovo nulte energetske kuće
Prikaz optimalnih rješenja niskoenergetskih zgrada, gotovo nulte energetske zgrade.
- Željka Hrs Borković, dipl. ing. arh.
13,45 – 14,15 PAUZA
14,15 – 15,00 Novosti u zakonodavstvu
Izmjene Pravilnika o energetskom pregledu zgrada i energetskom certificiranju
- Docent Mateo Biluš, dipl. ing. arh
15,00 - 16,00 Iskustva u provedbi energetskih certifikata
Kontrola energetskih certifikata prema Pravilniku o kontroli energetskih certifikata i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/12; 79/13)
Kontrola certifikata od E do A+ energetskih razreda, 36 % certifikata ocjenjeno je nezadovoljavajućim. Kriterij za negativnu ocjenu bili su pogrešno definiranje ulaznih podataka, pogreške u proračunu
- Dubravka Šikić-Davidović, dipl. ing. građ.

Obrazac prijave za sudjelovanje na stručnom usavršavanju

Naziv seminara *
Datum održavanja *
Ime i prezime *
OIB*
Struka/titula *
Mjesto rođenja *
Datum rođenja *
Kućna adresa - ulica i broj,
mjesto i poštanski broj *
Tvrtka / institucija i OIB
Ulica i kućni broj tvrtke
Pošt. broj i mjesto
Telefon
Mobilni telefon
E-mail adresa
Član sam temeljnog društva HSGI *
  
  
DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design