Stručni seminar o cestovnoj reviziji

DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb, tel./faks: 01/4872-498,
OIB: 08954544114
IBAN: HR8923600001101419024

Mjesto i vrijeme održavanja seminara:

29.10.2018. u 11 sati
Berislavićeva 6

KOTIZACIJA I PLAĆANJE:
Kotizacija za ČLANOVE iznosi 800,00 kn+PDV = 1.000,00 kn
Kotizacija za NEČLANOVE iznosi 1.000,00 +PDV = 1.250,00 kn
Kotizacija uključuje sudjelovanje na predavanju, materijale s predavanja te osvježenje
Kotizaciju treba uplatiti najkasnije do 25. listopada 2018. na
IBAN: HR8923600001101419024, poziv na broj 29-10-2018
Informacije: na telefon i fax: 01 4872 498
Prijave online www.dgiz.hr ili na e-mail: dgiz@zg.t-com.hr

Seminar je bodovan sa 8 bodova građevno-tehničke regulative prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

PREDAVAČI:
Mr. sc. Mirjana Mašala-Buhin, dipl. ing. građ.
Mr. sc. Stjepan Kralj, dipl. ing. građ.
Mr. sc. Slobodan Kljajić, dipl. ing. prom.
Mr. sc. Slaviša Rajič, dipl. ing. građ.
Neven Kovačević, dipl. ing. građ.
Mr. sc. Igor Bukvić, dipl. ing. građ.

PROGRAM:

Vrijeme održavanja Tema
10,30 – 11,00 Registracija sudionika
11,00 – 12,10 Revizija cestovne sigurnosti prema Direktivi 2008/EC i važećoj hrvatskoj regulativi (RSIA,RSA)
Područje primjene, zakoni RH temeljeni na Direktivi. RH Propisi, smjernice i norme iz područja cestovne sigurnosti.
- mr.sc Mirjana Mašala-Buhin, dipl.ing.građ
12,10 – 12,30 Revizori cestovne sigurnosti
Izobrazba i način stjecanja ovlaštenja
- mr.sc Mirjana Mašala-Buhin, dipl.ing.građ
12,30 – 12,45 Pauza za kavu
12,45 – 13,30 Inspekcija postojećih cesta RSI
Svrha pregleda sigurnosti cesta, utjecaj na vozače i ostale učesnike , analiza podataka o prometnim nesrećama.
- mr.sc. Stjepan Kralj dipl. ing. građ
13,30 – 14,15 Elementi sigurnosti prometa u fazi projektiranja cesta
Provođenje revizije u fazi projektiranja, dosadašnja praksa. Definicije i ciljevi sigurnosti, postupak izrade RSA.
- mr.sc. Stjepan Kralj dipl. ing. građ
14,15 – 14,40 Sigurnost ocjenjivanja dionice s velikim brojem prometnih nesreća.
- mr.sc. Slobodan Kljaić, dipl. ing. pro
14,40 – 15,15 PAUZA za ručak
15,15 – 16,00 Elementi sigurnosti prometa u fazi projektiranja raskrižja
Prometne radnje u zoni križanja, tokovi i preglednost u zoni križanja. Kružni tok, križanje u više razina.
- Neven Kovačević, dipl. ing. građ.
16,00 – 16,20 Elementi sigurnosti prometa u fazi građenja cesta
Propisi, obveze učesnika, kontrola kvalitete, Namjena I izrada prometnog elaborate za ceste.
- Neven Kovačević, dipl. ing. građ.
16,20 – 16,30 Pauza za kavu
16,30 – 17,15 Elementi sigurnosti prometa u fazi uporabe i održavanja ceste
Osnovne značajke, propisi i regulativa. Signalizacija i opremanje te provođenje revizije iste. e sustava gospodarenjem energijom, obveze i zaduženja javnog sektora u provođenju
- mr.sc. Slaviša Raič dipl. ing. građ
17,15 – 18,00 Utjecaj prometne sigurnosti na cestovnu sigurnost
Metodologije mjerenja, Sustav ocjenekvalitete i stanja prometnica. Uloga upravljanjem održavanja cesta.
- mr.sc Igor Bukvić, dipl. ing. građ

Program seminara obuhvaća:

- iskustva u provođenju revizije cestovne sigurnosti u zemljama EU
- propise, smjernice i norme iz područja cestovne sigurnosti
- analizu i ocjenu utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu u kod izrade projekne dokumentacije
- analizu i ocjenu utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu u fazi gradnje, prije puštanja ceste u promet i u početnoj fazi korištenja ceste
- sigurnosno ocjenjivanje dionica s velikim brojem prometnih nesreća
- utjecaj signalizacije na cestovnu sigurnost
- revizori cestovne sigurnosti
 

POLAZNICI seminara su:

1. STRUČNJACI GRAĐEVINSKE I PROMETNE STRUKE
- Osobe koje su zainteresirane za ishođenje ovlaštenja za revizore cestovne sigurnosti kako bi se upoznali sa osnovnom materijom i stekli osnovno znanje iz tog područja
– Osobe zaposlene u ovlaštenim pravnim osobama na području projektiranja u prometu, revidiranja ili recenziranja prometnih projekata ili izrade prometno sigurnosnih analiza, odnosno analiza nesreća na cestama
- Polaznici mogu biti sve zainteresirane fizičke osobe u svrhu stjecanja i proširenja znanja iz ovog područja i kvalitetnijem pristupu sigurnosti prometa kod projektiranja, nadzora i izvođenja prometnica U svrhu cjeloživotnog naobrazovanj i stručnog uključivanju za potrebe šire zajednice.
2. INVESTITORI POMETNICA
U svrhu cjeloživotnog obrazovanja koji žele upoznati zakonsku regulativu iz područja sigurnosti prometa, program građenja i održavanja javnih cesta, strategiju razvoja prometa, izradu stručne podloge za prostorno planske dokumente.
3. UPRAVITELJI DRŽAVNIH, ŽUPANIJSKIH, LOKALNIH I GRADSKIH CESTA
koji žele upoznati zakonsku regulativu iz područja sigurnosti prometa i cesta, program građenja i održavanja javnih cesta u svrhu utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu, strategiju razvoja prometa
 

Obrazac prijave za sudjelovanje na stručnom seminaru

Naziv seminara *
Datum održavanja *
Ime i prezime *
OIB*
Struka/titula *
Mjesto rođenja *
Datum rođenja *
Kućna adresa - ulica i broj,
mjesto i poštanski broj *
Tvrtka / institucija i OIB
Ulica i kućni broj tvrtke
Pošt. broj i mjesto
Telefon
Mobilni telefon
E-mail adresa
Član sam temeljnog društva HSGI *
  
  
DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design