Novosti - Izobrazba

Društvo građevinskih inženjera Zagreb, na temelju odredbi članka 11. Pravilnika o reviziji cestivne sigurnosti i osposobljavanja revizora cestivne sigurnisti ("Narodne novine" broj 16/16) i Suglasnisti Ministarstva mora, primeta i infrastrukture klasa: UP/I-080- 08/17-01/18; urbroj: 530-05- 3-2- 1-18- 2, od 10. siječnja 2018. ishodilo je suglasnost za provođenje Programa izobrazbe za revizore cestovne sigurnosti.

Izobrazba za revizore cestovne sigurnosti organizirano je i provodi se sukladno Pravilniku o o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanja revizora cestovne sigurnisti ("Narodne novine" broj 16/16. )

Predavači su renomirani stručnjaci s višegodišnjim iskustvom iz predmetnih područja.
 
1. mr. sc. Mirjana Mašala-Buhin, dipl. ing. građ. - stručnjak za sigurnost prometa u fazi planiranja cesta (RSIA), fazi projektiranja cesta (RSA), stručnjak za projektiranje cesta i legislativu iz područja cestovne sigurnosti
 
2. mr. sc. Stjepan Kralj, dipl. ing. građ.- stručnjak za analizu prometnih nesreća i metodologiju utvrđivanja opasnih mjesta na cestama (NSM), stručnjak za projektiranje cesta i križanja, stručnjak za inspekciju postojećih cesta (RSI)
 
3. mr. sc. Slobodan Kljajić, dipl. ing. prom. - stručnjak za analizu prometnih nesreća i metodologiju utvrđivanja opasnih mjesta na cestama (NSM), CBA analize
 
4. mr. sc. Slaviša Rajič, dipl.ing. građ - stručnjak za tehnologiju građenja, održavanja cesta i opreme 5. Neven Kovačević, dipl.ing. građ. stručnjak za projektiranje cesta i križanja, stručnjak za inspekciju postojećih cesta (RSI)
 
6. Igor Bukvić, dipl.ing.građ. stručnjak za projektiranje, izvođenje i kontrolu prometne signalizacije i opreme, te sigurnost prometa

Program izobrazbe provodi se za stručnog osposobljavanje revizora cestovne sigurnosti  i godišnjeg usavršavanja ovlaštenih revizora cestovne sigurnosti.

Po završetku obuke i uspješno položenom ispitu, polaznik dobiva Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja za revizora cestovne sigurnosti koje je jedan od preduvjeta za ishođenje ovlaštenja od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i ovlaštenje za revizora cestovne sigurnsti.

Ovlaštenje se izdaje fizičkoj osobi koja ispunjava sve uvjete uvjete propisane člankom 19. Pravilnika o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanja revizora cestovne sigurnisti ("Narodne novine" broj 16/16), na temelju procjene Povjerenstva za reviziju cestovne sigurnosti.

DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design