Izobrazba osoba za energetski pregled građevina i energetsko certificiranje zgrada - Modul 1
 1. MJESTO ODRŽAVANJA
  DGIZ Berislavićeva 6., Zagreb

 2. TERMINI ODRŽAVANJA
   
  • 28.-30.11.2018.

 3. IMENA PREDAVAČA
  • prof. dr. sc. Jasenka Bertol-Vrček, dip.ing.arh.
  • dr.sc. Zoran Veršić, dipl.ing.arh.
  • docent Mateo Biluš, dipl.ing.arh.
  • prof. dr.sc. Igor Balen, dipl.ing.str.
  • dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.str.
  • dr.sc. Tomislav Veliki, dipl.ing.str.
  • Davor Perić, dipl.ing.el.
  • Silvio Novak, dipl.ing.građ.
  • Željka Hrs Borković, dipl.ing.arh.
  • Toni Borković, dipl.ing.arh.

 4. TERMIN ODRŽAVANJA PISMENOG ISPITA
  15 dana po završetku predavanja

 5.  
 6. TROŠKOVI KOTIZACIJE ZA SEMINAR
  5.000,00 kuna + PDV, a za članove DGIZ-a 4.500,00 kuna + PDV.
  uključuje prisustvovanje predavanjima, materijale s predavanja, program za proračun, ispitna pitanja, knjigu s propisima iz tehničke regulative i osvježanja u pauzi.
  Cijena uz sve navedeno uključuje i polaganje ispita
  Cijena kotizacije bazirana je na 15 polaznika, a DGIZ zadržava pravo na promjenu cijene kotizacije kod manjeg broja polaznika.

 7.  
 8. BODOVANJE
  Svi polaznici ostvaruju pravo na 40 bodova iz tehničke regulative

 9.  
 10. OPĆE NAPOMENE
  Maksimalni broj polaznika je 40. Ukoliko se prijavi više od 40 kandidata prednost imaju oni koji su prije izvršili uplatu kotizacije. Ukoliko se prijavi manje od 20 polaznika seminar se može održati uz povećanje troškova kotizacije , ovisno o broju kandidata.

 11.  
   

  Tko su polaznici obuke:

  Polaznici mogu biti sve zainteresirane fizičke osobe u svrhu stjecanja i proširenja znanja iz ovog područja a posebno osobe arhitektonske, građevinske strojarske i elektrotehničke struke

  Pravo na polaganje ispita i ishođenja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja imaju polaznici koji ispunjavanj uvjete propisane člankom 7. stavka 2 alineja 1. i 2. Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada ("Narodne novine" broj 81/12, 64/13)

  Provođenje programa izobrazbe:

  Za način povođenja programa izobrazbe, uvjeti i način održavanja obuke, provjere znanja osoba koje prolaze progam osposobljavanja i usavršavanje, Društvo građevinskih inženjera Zagreb propisalo je Pravila.


   

  Prijava na seminar:

  Ime i prezime *
  OIB *
  Mjesto i datum rođenja *
  Stručna sprema i struka *
  Tvrtka / institucija, OIB *
  Adresa, poštanski broj, mjesto *
  Telefon / mob *
  E-mail adresa *
  Oznak programa izobrazbe - datum pohađanja
    
    

  Sadržaj programa izobrazbe - MODUL 1

  Red.br. Sadržaj programa Predavači Sati nastave
  1. UVOD - ENERGETSKO CERTIFICIRANJE U HRVATSKOJ
   
  Osnove postavke i ciljevi, sadržaj implementacije, način provođenja
  Nada Marđetko Škoro
  Vladimir Šimetin
  Željko Štromar
  Igor Balen
  3
  1.1. Ključni elementi, ciljevi Direktive o energetskim svojstvima zgrada
  1.2. Implementacija Direktive o energetskim svojstvima zgrada u hrvatskoj
  1.3. Energetsko certificiranje zgrada
  1.4. Djelovanje ovlaštenih osoba za energetsko certificiranje i tržište
  1.5 Sustav administracije
  Red.br. Sadržaj programa Predavači Sati nastave
  2. TEHNIČKA REGULATIVA - propisi vezani uz sustav toplinske zaštite, sustavi grijanja, sustavi pripreme tople vode, sustavi daljinskog grijanja i hlađenja, sustavi obnovljivih izvora energije te potrošnja el. energije za elektromotorne pogone i rasvjetu. Nada Marđetko Škoro
  Vladimir Šimetin
  Željko Štromar
  Igor Balen
  2
  2.1. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada "NN" 91/09
  2.2. Tehnički propis i racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 110/08,89/09
  2.3. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada 110/08
  2.4. Tehnički propis za prozore i vrata, "Narodne novine" 69/06, s pripadajućim normama
  2.5. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada, "NN" 03/07, s pripadajućim normama
  2.6. Tehnički propis za dimnjake u građevinama, "Narodne novine" 03/07, s pripadajućim normama
  2.7. Pregled hrvatskih normi za proračune
  Red.br. Sadržaj programa Predavači Sati nastave
  3. OSNOVI ENERGETIKA I FIZIKE ZGRADE- osnovno kretanje zraka, topline, vlage, mjerne jedinice, fizikalne procese u građevnim dijelovina, izvore energije i vrste goriva, sustav regulecije i aplikacijske sheme. Jasenka Bertol-Vrček
  Mateo Biluš
  Zoran Veršić
  Vladimir Šimetin
  Željko Štromar
  3
  3.1. kretanje zraka, topline i vlage
  3.2. mjerne jedinice
  3.3. fizikalni procesi u građevnim dijelovima
  3.3.1. koeficijenti prolaska topline
  3.3.2. toplinsko istezanje
  3.3.3. akumulacija topline
  3.3.4. difuzija vodene pare
  3.3.5. rosište, kondenzacija, isušenje
  3.4. izvori energije i vrste goriva
  3.5. sustavi regulacije i aplikcijske sheme
  Red.br. Sadržaj programa Predavači Sati nastave
  4. OSNOVI ZGRADARSTVA, IZVEDBA ZGRADA - minimalna procijenjena obilježja za zgrade, tipologiju izgradnje i njihovu podjelu, materijale, analizu zgrada i građevnih dijelova, slaganje sastava građevnih dijelova, toplinske mostove. Jasenka Bertol-Vrček
  Mateo Biluš
  Zoran Veršić
  10
  4.1. minimalna procijenjena obilježja za zgrade
  4.2. tipologija izgradnje i njihova podjela
  4.2.1. izgradnja do 1940.
  4.2.2. izgradnja između 1940. i 1970.
  4.2.3. izgradnja nakon 1970.
  4.2.4. suvremena izgradnja
  4.3. Materijali
  4.3.1. materijali općenito, vrste i svojstva
  4.3.2. vrste i svojstva toplinsko izolacijskih materijala, potrebne debljine
  4.3.3. ugradba, sustavi zaštite
  4.4. analiza zgrade i građevnih dijelova, slaganje sastava građevnih dijelova
  4.4.1. negrijani dijelovi zgrade, određivanje temperaturnih zona
  4.4.2. Podovi
  4.4.3. Krovovi
  4.4.4. Zidovi
  4.4.5. tipovi vrata i prozora
  4.4.6. vrste stakla, svojstva i toplinski dobici
  4.4.7. sustavi i učinkovitost zaaštite od sunčevog zračenja
  4.4.8. zrakopropusnost sljubnica prozora
  4.4.9. ispitivanje propusnosti vrata
  4.4.10. ispitivanje propusnosti reški kanala (cijevi)
  4.5. toplinski mostovi
  4.5.1. definiranje toplinskih mostova
  4.5.2. posljedice jakih toplinskih mostova
  4.5.3. načini i sredstva za smanjenje utjecaja toplinskih mostova
  4.5.4. proračun utjecaja toplinskog mosta na toplinske gubitke
  Red.br. Sadržaj programa Predavači Sati nastave
  5. SUSTAVI GRIJANJA- klasični izvori energije, obnovljivi izvori energije, ispitivanja i pregled sustava, proračun toplinske energije za grijanje, za pripremu potrošne tople vode, proračun toplinskih gubitaka sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode i rasvjetu u zgradarstvu Petar Donjerković
  Igor Balen
  Ivan Cetinić
  16
  5.1. klasični izvori energije (klasifikacija, standardi i norme, karakteristike, gubici, stupnjevi korisnosti), metodologija proračuna i izbora izvora topline ovisno o vrsti goriva, metodologija mjerenja i određivanje stupnja djelovanja, vrste dimnjaka i metodologija izbora i proračuna, pregled i ocjena dimnjaka ovisno o vrsti goriva na temelju norme HR EN 13384-2:2003 te metodologija određivanja i mjerenja emisije dimnih plinova.
  5.1.1. otvorena ložišta
  5.1.2. mali i srednji kotlovi
  5.1.3. kondenzacijski kotlovi
  5.1.4. dimnjaci
  5.1.5. sustavi regulacije i automatizacije (soba, zona, zgrada)
  5.2. alternativni sustavi i obnovljivi izvori energije, ispitivanja i pregled sustava (klasifikacija, standardi i norme, karakteristike, gubici, stupnjevi korisnosti), metodologija proračuna i izbora elemenata sustava, određivanje stupnja djelovanja ovisno o primjeni, aplikacijske sheme i sustavi regulacije, procjena potrošnje i efikasnosti sustava.
  5.2.1. energija sunčevog zračenja za grijanje i pripremu potrošne tople vode
  5.3. Cjeline za ispitivanja i pregled sustava na koje treba obratiti posebnu pozornost:
  5.3.1. pogonski (energetski) agregat
  5.3.2. uređaj za dobavu i pripremu goriva
  5.3.3. sustav dimnih plinova
  5.3.4. upravljački i kontrolni sustav
  5.3.5. energetski kapacitet postrojenja
  5.3.6. učinkovitost postrojenja
  5.4. Proračun toplinske energije za grijanje i pripremu tople vode u zgradarstvu
  5.4.1. osnovi meteorologije (zone, proračunski parametri)
  5.4.2. mikroklima i higijena prostora
  5.4.3. proračun gubitaka topline (zima)
  5.4.4. nacionalni dodatak vanjskih proračunskih temperatura
  5.4.5. računski programi i metodologija proračuna gubitka topline prema normi HRN EN 12 831:2004
  5.4.6. godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode QW [kWh/a] prema HRN EN 15316-3-1:2007
  5.4.7. godišnji toplinski gubici sustava grijanja QH,ls [kWh/a] prema HRN EN 15316:2007
  5.4.8. godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode QW,ls [kWh/a] prema HRN EN 15316:2007
  5.4.9. godišnja isporučena energija zgradi Edel [kWh/a] prema HRN EN 15316:2007, HRN EN 15241:2007, HRN EN 15243:2007
  5.4.10. godišnja primarna energija Eprim [kWh/a]
  5.4.11. godišnja emisija CO2 [kg/a]
  5.4.12. godišnja primarna energija Eprim [kWh/a] prema HRN EN ISO 13790:2008, HRN EN 15241:2007, HRN EN 15243:2007
  5.4.13. godišnja potrebna energija za rasvjetu El [kWh/a] prema HRN EN 15193:20XX
  5.4.14. godišnja potrebna energija za pogon pomoćnih sustava (pumpe, regulacija i sl.) Qaux [kWh/a] prema HRN EN 15316:2007, HRN EN 15241:2007, HRN EN 15243:2007
  Red.br. Sadržaj programa Predavači Sati nastave
  6. PRIPREMA PODATAKA, IZNALAŽENJE FIZIKALNIH ENERGETSKIH VRIJEDNOSTI I PRIMJENA RAČUNALNOG PROGRAMA - podjela zgrada na temperaturne zone, definiranje grijanih i negrijanih dijelova zgrade, utvrđivanje podataka o izvorima energijei sustavima koji ih primjenjuju, primjere proračuna na računalu Vladimir Šimetin
  Željko Štromar
  Igor Balen
  5
  6.1. priprema potrebnih podataka za proračun (izmjere površina, volumena, negrijani prostori, temperaturne zone, izvori energije, uređaji...)
  6.2. primjeri proračuna - grupni rad na računalu
  Red.br. Sadržaj programa Predavači Sati nastave
  7. IZRADA IZVJEŠĆA Vladimir Šimetin
  Željko Štromar
  Igor Balen
  1
  7.1. izgled i sadržaj energetskog certifikata
  7.2. unos potrebnih podataka u obrasce
  7.3. prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti

   
DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design