Izobrazba osoba za energetski pregled građevina i energetsko certificiranje zgrada - Modul 2
 1. MJESTO ODRŽAVANJA
  DGIZ Berislavićeva 6., Zagreb

 2. TERMINI ODRŽAVANJA
   
  • 05.-07.12.2018.

 3. IMENA PREDAVAČA
  • prof. dr. sc. Jasenka Bertol-Vrček, dip.ing.arh.
  • dr.sc. Zoran Veršić, dipl.ing.arh.
  • docent Mateo Biluš, dipl.ing.arh.
  • prof. dr.sc. Petar Donjerković, dipl.ing. str.
  • prof. dr.sc. Igor Balen, dipl.ing.str.
  • mr.sc. Ivan Cetinić, dipl.ing.str.
  • dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.str.
  • mr.sc. Željko Štromar, dipl.ing.građ.
  • mr.sc. Vladimir Šimetin, dipl.ing.građ.
  • Davor Perić, dipl.ing.el.
  • Silvio Novak, dipl.ing.građ.
  • Željka Hrs Borković, dipl.ing.arh.
  • Toni Borković, dipl.ing.arh.

 4. TERMIN ODRŽAVANJA PISMENOG ISPITA
  15 dana po završetku predavanja

 5.  
 6. TROŠKOVI KOTIZACIJE ZA SEMINAR
  4.000,00 kuna + PDV, a za članove DGIZ-a 3.600,00 kuna + PDV.
  uključuje prisustvovanje predavanjima, materijale s predavanja, program za proračun, ispitna pitanja, knjigu s propisima iz tehničke regulative i osvježanja u pauzi.
  Cijena uz sve navedeno uključuje i polaganje ispita
  Cijena kotizacije bazirana je na 15 polaznika, a DGIZ zadržava pravo na promjenu cijene kotizacije kod manjeg broja polaznika.

 7.  
 8. BODOVANJE
  Svi polaznici ostvaruju pravo na 40 bodova iz tehničke regulative

 9.  
 10. OPĆE NAPOMENE
  Maksimalni broj polaznika je 40. Ukoliko se prijavi više od 40 kandidata prednost imaju oni koji su prije izvršili uplatu kotizacije. Ukoliko se prijavi manje od 20 polaznika seminar se može održati uz povećanje troškova kotizacije , ovisno o broju kandidata.

 11.  
   

  Tko su polaznici obuke:

  Polaznici mogu biti sve zainteresirane fizičke osobe u svrhu stjecanja i proširenja znanja iz ovog područja a posebno osobe arhitektonske, građevinske, strojarske i elektrotehničke struke

  Pravo na polaganje ispita i ishođenja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja imaju polaznici koji ispunjavanj uvjete propisane člankom 7. stavka 2 alineja 1. i 2. Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada ("Narodne novine" broj 81/12, 64/13)

  Provođenje programa izobrazbe:

  Za način povođenja programa izobrazbe, uvjeti i način održavanja obuke, provjere znanja osoba koje prolaze program osposobljavanja i usavršavanja, Društvo građevinskih inženjera Zagreb propisalo je Pravila.

  Prijava na seminar:

  Ime i prezime *
  OIB *
  Mjesto i datum rođenja *
  Stručna sprema i struka *
  Tvrtka / institucija, OIB *
  Adresa, poštanski broj, mjesto *
  Telefon / mob *
  E-mail adresa *
  Oznak programa izobrazbe - datum pohađanja
    
    

  Ukoliko želite verziju pristupnice za ispis u pdf formatu kliknite na ovaj link.


  Sadržaj programa izobrazbe - MODUL 2

  Red.br. Sadržaj programa Predavači Sati nastave
  1. Propisi iz područja energetske učinkovitosti Nada Marđetko Škoro 2
  1.1. Politike i EU direktive
  1.2. Prijenosi u zakonodavstvo Republike hrvatske
  Red.br. Sadržaj programa Predavači Sati nastave
  2. SUSTAVI GRIJANJA HLAĐENJA I VENTILACIJE Ivan Cetinić
  Miodrag Drakulić
  Igor Balen
  16
  2.1. Klasični izvori energije, ispitivanja i pregled sustava (klasifikacija, standardi i norme, karakteristike, gubici, stupnjevi korisnosti), metodologija proračuna pogonskih uređaja (crpke i ventilatori)
  2.1.1. Generatori topline u zgradama i industrijskim pogonima
  2.1.2. Rashladni uređaji s različiim izvorima topline u zgradama i industrijskim postrojenjima
  2.1.3. Sustavi regulacije i automatizacije (soba, zona, zgrada CNUS) i industrijskim postrojenjima
  2.2. Obnovljivi izvori energije, ispitivanja i pregled sustava (klasifikacija, standardi i norme, karakteristike, gubici, stupnjevi korisnosti), metodologija proračuna i izbora elemenata sustava ovisno o primjeni, aplikacijske sheme i sustavi regulacije, procjena potrošnje i efikasnosti sustava
  2.2.1. Energija sunčevog zračenja za grijanje i pripremu tople vode
  2.2.2. Kogeneracija kao izvor energije
  2.2.3. Trigeneracija
  2.2.4. Kondenzacijska tehnika
  2.2.5. Dizalice topline
  2.2.6. Rashladni uređaji s različitim izvorima energije
  2.3. Cjeline za ispitivanja i pregled sustava na koje treba obratiti posebnu pozornost:
  2.3.1 Osnovni elementi i sklopovi sustava
  2.3.2 Pogonski (energetski) agregat
  2.3.3. Uređaj za dobavu i pripremu goriva
  2.3.4. Sustav dimnih plinova
  2.3.5. Upravljački i kontrolni sustav
  2.3.6. Energetski kapacitet postrojenja
  2.3.7. Učinkovitost postrojenja
  2.3.8. Mogućnost iskorištavanja otpadne topline
  2.3.9. Sažeti prikaz tipičnih mjera energetske učinkovitosti u sustavima GVK
  2.4. Proračun toplinske energije za grijanje, hlađenje, energije za ventilaciju i klimatizaciju, te pripremu potrošne tople vode u zgradarstvu
  2.4.1. Proračun dotoka topline (ljeto)
  2.4.2. Računski programi i metodologija proračuna dobitka topline prema VdS i ASHRAE normama
  2.4.3. Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC,nd [kWh/a] prema HRN EN ISO 13790:2008
  2.4.4. Godišnji gubici sustava hlađenja QC,ls [kWh/a] prema HRN EN 15243:2007
  2.4.5. Godišnja potrebna energija za pripremu zraka u sustavu prisilne ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije uključujući gubitke QVe [kWh/a]
  2.4.6. Potrošnja električne energije u sustavima za grijanje, hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju te pripremu tople vode i rasvjetu u zgradarstvu
  2.4.7. Godišnja isporučena energija zgradi Edel [kWh/a] prema HRN EN 15316:2007, HRN EN 15241:2007, HRN EN 15243:2007
  2.4.8. Godišnja primarna energija Eprim [kWh/a]
  2.4.9. Godišnja emisija CO2 kg/a
  2.4.10. Godišnja primarna energija Eprim [kWh/a] prema HRN EN ISO 13790:2008, HRN EN 15241:2007, HRN EN 15243:2007
  2.4.11. Godišnja potrebna energija za rasvjetu El kWh/a prema HRN EN 15193:20XX
  2.4.12. Godišnja potrebna energija za pogon pomoćnih sustava pumpe, ventilatori, kompresori, regulacija i sl.) Qaux [kWh/a] prema HRN EN 15316:2007, HRN EN 15241:2007, HRN EN 5243:2007
  Red.br. Sadržaj programa Predavači Sati nastave
  3. FIZIKA ZGRADA, SLOŽENE KONSTRUKCIJE Jasenka Bertol-Vrček
  Zoran Veršić
  3
  3.1.1. Posljedice unutarnje i površinske kondenzacije vodene pare
  3.1.2. Koncepti određivanja sastava građevnih dijelova
  3.1.3. Građevni dijelovi u dodiru s tlom izloženi kapilarnoj vlazi
  3.1.4. Principi sanacije vlažnih građevnih dijelova u dodiru s tlom
  3.2. Toplinski mostovi
  3.2.1. Posljedice jakih toplinskih mostova
  3.2.2. Principi smanjenja utjecaja toplinskih mostova
  3.3. Zaštita od požara
  3.3.1. Zahtjevi
  3.3.2. Pasivne mjere zaštite od požara (pristupi, evakuacija, sektori, materijali, ...)
  3.3.3. Aktivne mjere zaštite od požara (aparati za gašenje, sprinkleri, ...)
  3.4. Zvučna zaštita
  3.4.1. Osnove zvučne zaštite (zahtjevi, zračni i udarni zvuk, vanjska buka, ...)
  3.4.2. Zvučna izolacija zidova, podova, međukatnih konstrukcija, prozora i vrata, pročelja, ...)
  3.4.3. Usklađenost zahtjeva za toplinsku i zvučnu zaštitu
  3.5. Prirodno osvjetljenje i ventilacija prostorija
  Red.br. Sadržaj programa Predavači Sati nastave
  4. Materijali Mateo Biluš
  Zoran Veršić
  2
  4.1. Materijali gradbenih dijelova
  4.1.1. Toplinske izolacije, hidroizolacije, folije, pokrovi, obloge, namazi, žbuke,
  4.1.2. Tehničke i industrijske izolacije
  4.1.3. Reflektivne toplinske izolacije
  4.1.4 Aerogeli za toplinsku izolaciju zgrada
  4.1.5. Trajnost
  4.1.6. Ponašanje materijala u požaru
  4.2. Primjena materijala i međusobna usklađenost
  Red.br. Sadržaj programa Predavači Sati nastave
  5. Fasadni sustavi Zoran Veršić 2
  5.1. Dvostruke ostakljene fasade
  5.2. Staklo i zaštita od sunca
  5.3. Ventilirane fasade
  5.4. Toplinska izolacija s unutarnje strane
  Red.br. Sadržaj programa Predavači Sati nastave
  6. Električna rasvjeta u zgradi i javna rasvjeta Davor Perić 6
  6.1. Svjetlotehničke veličine, mjerne jedinice
  6.2. Fizikalne i tehničke karakteristike elemenata instalacije
  6.3. Izvori svjetlosti
  6.3.1. Unutarnja rasvjeta
  6.3.2. Vanjska rasvjeta
  6.3.3. Svjetiljke, reflektori
  6.4. Sustavi napajanja, sklapanja i razvoda
  6.5. Sustavi regulacije intenziteta svjetlosnog toka
  6.6. Sustavi upravljanja i nadzora
  6.7. Mjerila kvalitete i energetske učinkovitosti sustava rasvjete
  6.8. Osnove projektiranja rasvjete: svjetlotehnički elektrotehnički proračuni, učinkovitost i ekonomičnost
  6.8.1. Unutarnja rasvjeta
  6.8.2. Vanjska rasvjeta
  6.9. Metode mjerenja: svjetlotehnička i elektrotehnička
  6.10. Proračuni: priprema potrebnih podataka i izračun osnovne potrošnje energije za sustav rasvjete u zgradi (unutarnje i vanjske, s posebnim naglaskom na javnu rasvjetu), priprema potrebnih podataka i izračun utjecajnih nezavisnih varijabli i normalizacija, proračuni uštede energije, izbjegnuta potrošnja, normalizirane uštede, primjeri proračuna
  Red.br. Sadržaj programa Predavači Sati nastave
  7. Provedba energetskog pregleda građevine i zgrada sa složenim tehničkim sustavom Vladimir Šimetin
  Željko Štromar
  5
  7.1. priprema potrebnih podataka za proračun (izmjere površina, volumena, negrijani prostori, temperaturne zone, izvori energije, uređaji...)
  7.2. primjeri proračuna – grupni rad na računalu
  Red.br. Sadržaj programa Predavači Sati nastave
  8. Izrada izvješća Željka Hrs Borković 2
  8.1. Unos potrebnih podataka u obrasce
  8.2. Prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti
  Red.br. Sadržaj programa Predavači Sati nastave
  9. Primjena račnalnih alata Mateo Biluš 2
DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design