Novosti - Izobrazba
Izobrazba osoba za energetski pregled građevina i energetsko certificiranje zgrada
od 4. prosinca 2014. godine

Društvo građevinskih inženjera Zagreb, na temelju članka 43. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada ("Narodne novine" broj 81/12, 64/13) i Rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja klasa: UP/I-360-02/14-22/9; urbroj: 531-01-14-3, od 4. prosinca 2014. godine ishodilo je suglasnost za provođenje Programa izobrazbe osoba za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada.

Izobrazba osoba koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada organizirano je i provodi se sukladno Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada ("Narodne novine" broj 81/12, 29/13,78/13). Predavači su renomirani stručnjaci s višegodišnjim iskustvom iz predmetnih područja.

 • prof. dr. sc. Jasenka Bertol-Vrček, dip.ing.arh.
 • mr.sc. Zoran Veršić, dipl.ing.arh.
 • Mateo Biluš, dipl.ing.arh.
 • prof. dr.sc. Petar Donjerković, dipl.ing. str.
 • prof. dr.sc. Igor Balen, dipl.ing.str.
 • mr.sc. Ivan Cetinić, dipl.ing.str.
 • dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.str.
 • mr.sc. Željko Štromar, dipl.ing.građ.
 • mr.sc. Vladimir Šimetin, dipl.ing.građ.
 • Nada Marđetko- Škoro, dipl.ing.građ.
 • Davor Perić, dipl.ing.el.

Program izobrazbe provodi se za stručnog osposobljavanje Modul 1, Modul 2 i godišnjeg usavršavanja ovlaštenih osoba. Po završetku obuke i uspješno položenom ispitu, polaznik dobiva Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja za Modul 1 ili Modul 2 temeljem kojeg od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva može ishoditi ovlaštenje za energetske preglede građevina i certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom (Modul 1), te za energetske preglede i certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom (Modul 2).

Ovlaštenje se izdaje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada ("Narodne novine" broj 81/12, 64/13).

Tajnica seminara:
Ljerka Horvat , dipl.ing.


 

 

 

 
DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design