7. SAVJETOVANJE O ODRŽIVOM RAZVOJU SLIVA RIJEKE SAVE, I PREGLED STANJA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U SLIVU RIJEKE SAVE

Dana 29. I 30.11.2017. održat će se 7. Savjetovanje o održivom razvoju sliva rijeke Save i pregled stanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u slivu rijeke Save.
Sponzor Savjetovanja je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Savjetovanje će se održati u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14. Sudjelovanje na Savjetovanju se ne naplaćuje, a izlaganja će prezentirati stručnjaci iz svih zemalja savskog sliva. Teme prvog dana Savjetovanja bi će posvećene korištenju i uređenju rijeke Save, a drugi dan govorit će se o adaptaciji klimatskim promjenama sliva rijeke Save i pregledu stanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u slivu rijeke Save.

Molimo prijave za Savjetovanje na mail adresu: savjetovanje.sava@gmail.com Dodatne informacije: www.slap-cro.org

Cilj 7. Savjetovanja
je kontinuirano upoznavanje stručne i šire javnosti s problematikom uređenja i korištenja rijeke Save, stanjem voda i okoliša, utjecajem klimatskih promjena na sliv Save, te stanjem odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u slivu rijeke Save u državama sliva rijeke Save, te dosadašnjom realizacijom projekata, kako bi se utvrdile smjernice daljnjih aktivnosti.

Problematika 7. Savjetovanja
Inicijativa predvođena organizacijskim odborom i udrugom SLAP zadala si je cilj okupljanja stručne javnosti jednom godišnje na Savjetovanju kako bi raspravljali o problematici rijeke Save. Fokus prvog Savjetovanja je bio vezan uz projekt "Zagreb na Savi" te praćenje njegovog razvoja kojim će se definirati uređenje Save od granice Hrvatske sa Slovenijom do Siska. Uz pomoć Savske komisije i ostalih članova organizacijskog odbora uspjelo je ojačati sljedeća Savjetovanja sa širim pogledom na sliv, a posebice međunarodnu komponentu gdje su već tradicionalno izlaganja iz svih država sliva rijeke Save. Želja je doprinijeti umrežavanju i razmjeni informacija među dionicima te jačanje suradnje struke, vladinih i nevladinih institucija i organizacija koje se bave tom problematikom.
 
6. Savjetovanje o Savi bilo je posvećeno integralnom pristupu uređenja čitavog sliva rijeke Save. Poseban osvrt bio je na strategiji i akcijskom planu adaptacije klimatskim promjenama sliva rijeke Save kao i na finaciranju postojećih projekata iz sredstava EU i drugih raspoloživih fondova.
 
7.Savjetovanje dati će prikaz konkretnih aktivnostu u slivu rijeke Save, odnosno početak realizacije višenamjenskog uređenja i korištenja rijeka Save i početak realizacije projekta Sava od slovenske granice do Siska. Jednako tako izlagat će se konkretna realizacija projekata na Savi u Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Savjetovanje također će dati prikaz rada na izradi Strategije i Akcijskog plana adaptacije klimatskih promjena za sliv rijeke Save kao i stanje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u slivu rijeke Save.

Inicijator 7. Savjetovanja
Udruga za očuvanje hrvatskih voda i mora SLAP i Društvo građevinskih inženjera Zagreb.

Sponzor 7. Savjetovanja
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Vrijeme i mjesto održavanja 7. Savjetovanja
Zagreb, 29. i 30. studeni 2017., Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14.

Stručno usavršavanje
Ovo savjetovanje uvršteno je u program stručnog usavršavanja za sve tehničke struke i vrednuje se sa 12 bodova. Molimo da unutar prijave za Savjetovanje naznačite ukoliko trebate potvrdu o stručnom usavršavanju.

Kotizacija
Sudjelovanje na Savjetovanju je otvoreno zainteresiranoj javnosti bez kotizacije osim onih sudionika kojima se izdaje potvrda o stručnom usavršavanju. Za njih je kotizacija 200 kn i uplaćuje se na žiro račun. IBAN HR9424840081106082188, Raiffeisen BANK, Udruga SLAP, 10020 Zagreb, Froudeova 36.

Izložbe
U sklopu Savjetovanja predstavit će se izložbe studenata Arhitektonskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu na temu Save.

Prijave i dodatne informacije
Molimo prijave za Savjetovanje na mail adresu: savjetovanje.sava@gmail.com
Dodatne informacije: www.slap-cro.org

Prvi dan (srijeda, 29.11.2017.)
Tema I: Korištenje i uređenje rijeke Save

Vrijeme održavanja Tema
12:00 – 13:00 Registracija
13:00 – 13:30 Otvaranje i pozdravi
13:30 – 13:45 Zagreb na Savi – Strateška studija utjecaja na okoliš
13:45 – 14:00 Zagreb na Savi– Studija izvodljivosti
14:00 – 14:15 Zagreb na Savi – Prostorno usklađivanje
14:15 – 14:30 Zagreb na Savi - Početak izvođenja i dinamika realizacije projekta
14:30 – 15:00 PAUZA ZA KAVU
15:00 – 15:15 Projekt Sava u Sloveniji
15:15 – 15:30 Projekt Sava u Bosni i Hercegovini
15:30 – 15:45 Projekt Sava u Srbiji 1
15:45 – 16:00 Projekt Sava u Srbiji 2 (Beograd na Savi)
16:00 – 17:00 Diskusija i zaključci
17:00 – 18:00 VEČERA

Drugi dan (četvrtak, 30.11.2017.)
Tema II: Adaptacije klimatskim promjenama sliva rijeke Save

Vrijeme održavanja Tema
10:00 – 10:15 Adaptacija klimatskim promjenama sliva rijeke Save
10:15 – 10:30 Adaptacija klimatskim promjenama sliva rijeke Save – Rezultati Radionice
10:30 – 10:45 Diskusija i zaljučci

Tema III: Pregled stanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u slivu rijeke Save

Vrijeme održavanja Tema
10:45 – 11:00 Uvodno o problematici
11:00 – 11:15 Stanje u Sloveniji
11:15 – 11:30 Stanje u Hrvatskoj
11:30 – 12:00 PAUZA ZA KAVU
12:00 – 12:15 Stanje u Bosni i Hercegovini
12:15 – 12:30 Stanje u Srbiji
12:30 – 12:45 Stanje u Crnoj Gori
12:45 – 13:15 Diskusija i zaljučci
13:15 – 13:45 Završna diskusija i zaključci
13:45 – 14:00 Zatvaranje Savjetovanja
14:00 – 15:30 RUČAK
DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design