Stručni seminari
UVOD

DGIZ već više od 55 godina održava stručne seminare radi stalnog dopunskog usavršavanja građevinskih stručnjaka, od 1. listopada 2005. i prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavaju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva.

MJESTO ODRŽAVANJA

Seminari se održavanju u prostorijama Društva građevinskih inženjera Zagreb, Berislavićeva 6 u Zagrebu.

PRIJAVE

Prijave se primaju e-mailom na dgiz@zg.t-com.hr ili online putem naše web stranice www.dgiz.hr ili putem telefaksa broj 01/4872-498.

KOTIZACIJA

Kotizacija je obvezna za svakog polaznika, a uplatu treba izvršiti najkasnije 3 (tri) dana prije početka seminara na žiro račun DGIZ:
2360000-1101419024
OIB: 08954544114
s pozivom na broj datuma održavanja seminara. Polaznik seminara dužan je na seminar donijeti potvrdu o uplati kotizacije. Prijavljenim kandidatima ne šaljemo pozive.


 
 
RASPORED SEMINARA
 
R.br. Naziv seminara Voditelj seminara Vrijeme održavanja Kotizacija za one koji nisu članovi Kotizacija za članove Broj bodova
1 Poznavanje građevne regulative za sudionike u gradnji Ivan Kovačić i Sonja Marić 24. veljače 2015. 650,00 kn + PDV 500,00 kn + PDV 10
2 Oborinske i sanitarne vode u urbanim područjima Božena Tušar 23.-24. ožujka 2015. 1200,00 kn + PDV 900,00 kn + PDV 16
3 Zaštita na radu u graditeljstvu/Pripremni seminar za koordinatore zaštite na radu Dražen Leš, struč. spec. ing. sec. 30.-31.03.2015. 900,00 kn + PDV 800,00 kn + PDV 16
4 Tehnička regulativa u području energetske učinkovitosti, toplinske i zvučne zaštite u zgradama. dr.sc. Jasenka Bertol-Vrček 15.04.2015. 650,00 kn + PDV 500,00 kn + PDV 16
5 Hidroizolacije – izbor hidroizolacijskog materijala   24.04.2015. 650,00 kn + PDV 500,00 kn + PDV 8
6 Zaštita na radu u graditeljstvu/Pripremni seminar za koordinatore zaštite na radu Dražen Leš, struč. spec. ing. sec. 04.-05.05.2015. 900,00 kn + PDV 800,00 kn + PDV 9

 
DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design