PROGRAM USAVRŠAVANJA

DODATNO USAVRŠAVANJE

Dodatno osposobljavanje je obvezno za zadržavanje statusa ovlaštenog revizora. Usavršavanje traje 18 sati, a sadrži teorijski i praktični dio. Teorijski dio traje 6, a praktični 12 sati.

Teorijski dio obuhvaća:
novosti na području revizije u zemlji i inozemstvu,
novosti u području zakonodavstva, propisa i tehničkih specifikacija,
važeće norme, specifikacije i smjernice. 
Praktični dio obuhvaća:
primjere mjera za poboljšanje sigurnosti,
rasprave o iskustvima kandidata u reviziji,
grupnu radionicu.
Teorijski dio 1. dan:
Tema Predavač Br. sati
Novosti na području revizije u zemlji i inozemstvu
Novosti i spoznaje u području sigurnosti prometa u razdoblju od posljednjeg osposobljavanja ili usavršavanja
Novosti u području revizije u razdoblju od posljednjeg osposobljavanja ili usavršavanja
mr.sc. Mašala-Buhin, dipl.ing,građ. 2
Novosti u području zakonodavstva, propisa i tehničkih specifikacija
Novi zakoni i propisi i tehničke specifikacije iz područja prometa koje su stupile na snagu u razdoblju od posljednjeg osposobljavanja ili usavršavanja
Zakoni i propisi i tehničke specifikacije iz područja prometa koje su u izradi ili pripremi
Neven Kovačević, dipl.ing.građ. 2
Važeće norme, specifikacije i smjernice
Pregled svih trenutno važećih normi, specifikacija i smjernica iz područja sigurnosti prometa u Republici Hrvatskoj
Pregled normi, specifikacija, smjernica i sličnih dokumenata u zemljama Europske unije
mr.sc. Slobodan Kljajić, dipl.ing.prom.
Igor Bukvić, dipl,ing,građ.
2

Praktični dio 2. dan:

Tema Predavač Br. sati
Novosti na području revizije u zemlji i inozemstvu
Novosti i spoznaje u području sigurnosti prometa u razdoblju od posljednjeg osposobljavanja ili usavršavanja
Novosti u području revizije u razdoblju od posljednjeg osposobljavanja ili usavršavanja
mr.sc. Mirjana Mašala Buhin, dipl.ing,građ.
mr.sc. Stjepan Kralj, dipl.ing.građ
mr.sc. Slobodan Kljajić,dipl.ing.prom.
3
Novosti u području zakonodavstva, propisa i tehničkih specifikacija
Novi zakoni i propisi i tehničke specifikacije iz područja prometa koje su stupile na snagu u razdoblju od posljednjeg osposobljavanja ili usavršavanja
Zakoni i propisi i tehničke specifikacije iz područja prometa koje su u izradi ili pripremi
mr.sc. Mirjana Mašala Buhin,dipl.ing,građ.
mr.sc. Stjepan Kralj, dipl.ing.građ
Neven Kovačević ,dipl.ing.građ.
mr. sc. Slaviša Rajič, dipl.ing.građ.
3

Praktični dio 3. dan:

Tema Predavač Br. sati
Grupna radionica
Izrada RSIA izvješća
Izrada RSA izvješća
Izrada sigurnosnog ocjenjivanja opasne dionice (NSM)
mr.sc. Mašala-Buhin, dipl.ing,građ.
mr.sc. Stjepan Kralj, dipl.ing.građ
mr.sc. Slobodan Kljajić, dipl.ing.prom
6
DGIZ - Društvo građevinskih
inžinjera Zagreb
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb; tel/fax: 01/487-2498; e-mail: dgiz@zg.t-com.hr
web by farma media design